Etiket: Adam Smith

  • İKTİSAT KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

    İKTİSAT KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

    M. Ali KAYA İktisadın bir “İlim” olarak doğuşu Adam Smith’in “Milletlerin Zenginliği” kitabını yazması iledir. Adam Smith’in bu kitabından tam kırk yıl sonra David Racardo, Thomas Robert Maltus ve Jhon Stuart Mill gibi politik iktisatçılar iktisadı yeniden yorumlayarak iktisat ilmine büyük katkılar sağlamışlardır. İktisat konusunda bilmemiz gereken temel ilkeler şunlardır: 1. Yönetim iktisadi faaliyetleri kendi…