Etiket: Affedici olmak

  • HÜRRİYETİN TEMEL PRENSİPLERİ

    HÜRRİYETİN TEMEL PRENSİPLERİ

    M. ALİ KAYA Hürriyet, insanın iyiye ve kötüye zorlanmamasıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) buyurarak hürriyetin en geniş sınırlarını belirlemiştir. Hürriyet, kişinin iyi, doğru ve faydalı olanı yapmasının önünde engel olmaması demektir. Yanlışı yapma, zulmetme ve suç işleme hürriyeti yoktur. 1. Hürriyet insanlığın saadetine, hayrına ve refahına çalışmak için asayişin korunmasını,…