Etiket: Ağaç dikmek

  • İSLAMDA ÇEVRE HUKUKU

    İSLAMDA ÇEVRE HUKUKU

    M. ALİ KAYA İnsan eşref-i mahluktur. Ahsen-i takvimde yaratılmıştır. (Tin, 95:4.) Şerefli, temiz ve düzenli yaşamak hakkıdır. Öyle yaşaması da emredilmiştir. İnsan yeryüzünün halifesidir. (Bakara, 2:30; Fatır, 35:39.) Vazifesi yeryüzünü imar, tamir, düzenleme ve mahlukatı yönetmekle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir. Eşyada, varlıkta, ailede ve toplumda tasarrufta bulunmakla yükümlüdür. Sonuçta mahlukatın sahibi olan Allah’a hesap verecektir. **…