Etiket: Ahsen-i Takvim

  • ÖZ GÜVEN KAZANMA METOTLARI

    ÖZ GÜVEN KAZANMA METOTLARI

    Dr. Halis ÖZGÜ Özet: M. Ali KAYA Giriş Allah insanı “Ahsen-i Takvim”de mükemmel bir varlık olarak yaratmış, ruhu, duyguları ve ihtiyaçlarının sonsuzluğu ile aciz-i mutlak ve fakir-i mutlak kılıp kendisine muhtaç kılmıştır. İnsan acizdir; ama Allah’ın kudretine dayanarak güç ve kuvvet kazanır; fakirdir, ganî olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’tan isteyerek zenginleşir. Allah insanı pek…