Etiket: akıl

  • İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

    İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

    M. ALİ KAYA Giriş Hürriyeti insanın Allah’ın verdiği aklı ve iradeyi kullanması demektir. İrade seçim hürriyeti demektir, akıl ise düşünce ve fikir üretme ve bunu diliyle anlatmayı sağlayan insanın en değerli aletidir. İnsan düşünceden ibarettir. Düşünmeden eyleme geçemeyiz ve insanın her yaptığı şey düşüncesinin ürünüdür. Bu sebeple insan için “ne düşünüyorsanız siz osunuz” denir. Düşünmek…

  • DİN VE HÜRRİYET

    DİN VE HÜRRİYET

    M. Ali KAYA Giriş Din, akla kapı açar, iradeyi zorlamaz. Bu husus “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) ayeti ile tespit edilmiştir. Yüce Allah insanlara elçiler göndermiştir; ama insanları inanmaya zorlamamıştır. Elçilerin görevi de ancak “Tebliğ”dir. (Maide, 5:99.) Tebliğ ise dini ulvî ve mahbub göstermek, insanları zorlamamak, akla kapı açmak, dinin emirlerini uygulayarak örnek olmak ve…