Etiket: Asr-ı Saadet

 • HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR

  HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR

  M. Ali KAYA Bediüzzaman “Hürriyet ateştir ve küfrün gereğidir” diyenlere karşı “Hürriyet Rahman’ın ihsanıdır / Zira o imanın hassasıdır” mısraları ile cevap verir. İslam’ın gereğinin baskı ve istibdat olduğu şeklinde bir düşüncenin yerleştiği istibdat döneminde elbette Bediüzzaman’ın “Hürriyet imanın gereğidir ve imanın özelliğidir” şeklindeki yaklaşımı garip karşılanacaktı. Gerçekten de öyle oldu. Bu sebeple Bediüzzaman’ın açıklamaları…

 • HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR

  HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR

  M. ALİ KAYA Bediüzzaman “Hürriyet ateştir ve küfrün gereğidir” diyenlere karşı “Hürriyet Rahman’ın ihsanıdır / Zira o imanın hassasıdır” mısraları ile cevap verir. İslam’ın gereğinin baskı ve istibdat olduğu şeklinde bir düşüncenin yerleştiği istibdat döneminde elbette Bediüzzaman’ın “Hürriyet imanın gereğidir ve imanın özelliğidir” şeklindeki yaklaşımı garip karşılanacaktı. Gerçekten de öyle oldu. Bu sebeple Bediüzzaman’ın açıklamaları…

 • GERÇEK DEMOKRAT BEDİÜZZAMAN

  GERÇEK DEMOKRAT BEDİÜZZAMAN

  M. ALİ KAYA Türkiye’de demokratlar yok iken, Bediüzzaman demokrat idi. Ülkemizde demokratlığın ve demokrasi konuşulmadan önce Bediüzzaman Ahrar’ların devamı diye demokratları savunuyordu. Zira her parti kökenine bağlıdır ve kuruluş amacına hizmet eder. Bu sebeple CHP’nin kuruluş amacı “Atatürk devrimlerini” korumaktır; bu amaca hizmet eder. MHP ve Irkçı partilerin kuruluş amacı kavmiyeti müdafaadır, bu amaca hizmet…

 • İSLAM DEVLETİ

  İSLAM DEVLETİ

  M. Ali KAYA İslam ve Kur’an Devlet öngörmez. Kur’an devlet kurun demez. İslamın devleti, bayrağı, parası olmaz. Bunlar insanların ihtiyaçlarından kaynaklanır. Bir defa DEVLET, idareci demektir. Devlet milletten önce vardır. Çünkü bir ailede bile bir idareci vardır. Sonra kabile, sonra millet olmuştur. Kabile reisi ve milletin seçtiği idareci de ihtiyaca göre idari kurumlarını kurmuş ve…

 • DEMOKRASİ VE ASR-I SAADET

  DEMOKRASİ VE ASR-I SAADET

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Münazarat’ta “Şimdiki meşrutiyet, istibdad nerede? Onların harekâtı nerede. Hilafet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musafaha ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?” diyenlere prensipler açısından bakar ve şöyle cevap verir: “Meşrutiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kânunu kendi keyfine tabi edebilir; hak kuvvetin mağlubu. Fakat bu…