Etiket: AT

  • AVRUPA BİRLİĞİ (Özet Bilgi)

    AVRUPA BİRLİĞİ (Özet Bilgi)

    M. Ali KAYA “Devletler milletler muharebesi tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor.” Bediüzzaman. Kısaltmalar AB : Avrupa Birliği AT : Avrupa Topluluğu BM : Birleşmiş Milletler İLO : Uluslararası Çalışma Örgütü IMF : Dünya Para Fonu NATO : Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü OECD : Ekonomik İş Birliği ve Antlaşma Örgütü AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu…