Etiket: Bediüzzaman Said Nursi

 • BASKICI YÖNETİM VE BİAT MESELESİ

  BASKICI YÖNETİM VE BİAT MESELESİ

  M. Ali KAYA Baskıcı yöneticiler kendilerine bu yetkinin Allah tarafından verildiğini zannederler. Bunun sebebi de dinin siyasete karıştırılması ve istismarıdır. Nitekim Hz. Muaviye’den (ra) sonra yerine geçen Yezid’in Allah’ın ayetlerini siyasete alet ederek Hz. Hüseyin’in “Allah’ın emrettiği ulul-emre itaat etmediğini iddia ederek büyük günaha girdiğini, kendisinin ise Allah’ın emrine uymayan birisini öldürdüğü için günahkâr olmayacağına…

 • İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

  İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

  M. ALİ KAYA Giriş Hürriyeti insanın Allah’ın verdiği aklı ve iradeyi kullanması demektir. İrade seçim hürriyeti demektir, akıl ise düşünce ve fikir üretme ve bunu diliyle anlatmayı sağlayan insanın en değerli aletidir. İnsan düşünceden ibarettir. Düşünmeden eyleme geçemeyiz ve insanın her yaptığı şey düşüncesinin ürünüdür. Bu sebeple insan için “ne düşünüyorsanız siz osunuz” denir. Düşünmek…

 • AHRARLAR

  AHRARLAR

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnşallah o ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lahikası, 520.) buyurur. Bu çerçevede; 1. Osmanlıda ilk olarak “Adalet, Hürriyet ve Müsavât” sloganı ile çıkan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” vardı. Sonra onların 1902’deki ilk kongresinde ihtilaf çıktı. Devletçi olan İttihatçılar ile “Teşebbüs-ü Şahsi ve…

 • SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, melekler ve muktesit ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ve kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3:18.) buyurur. Sözlükte “hisse, ölçü, insaf, adalet” gibi anlamlar ifade eden kıst, masdar olarak “adaletli olma, birine hakkını ve…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Allah insana akıl ve irade vererek mümtaz bir fıtratta yaratmıştır. İhtiyaçlarının çokluğu yanında acizliğinden dolayı başkalarının yardımı ile hayatını devam ettirdiği için toplum içinde yaşamak zorunda kalan sosyal bir varlıktır. Hürriyet insanın aklını çalıştırması ve iradesini bağımsız şekilde kullanabilmesi hadisesidir. Bu sebeple fıtraten hür yaratılmıştır ve hürriyete âşıktır. Daima hürriyeti ister ve…