Etiket: Çalışma Helal Kazanç

  • İSLAM FIKHINDA EKONOMİK PRENSİPLER

    İSLAM FIKHINDA EKONOMİK PRENSİPLER

    M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah kainatı insan için, insanı da kendisine iman ve itaat için yaratmıştır. Kelam-ı kadimi olan Kur’ân-ı Kerimde “İnsanı halife-i arz olarak yarattığını” (Bakara, 2:30.) Her şeyi de insanın istifadesi için yaratıp tanzim ettiğini (Bakara, 2:29.) ifade eder. “yeryüzünde temiz ve helal olan her şeyden istifade ederek” (Bakara, 2:60, 168; Maide,…