Etiket: Çalışma Ortamı

  • BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

    BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

    M. ALİ KAYA Giriş İnsanın hayatını devam ettirmesi için gereken ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bütün faaliyetler “İktisat” kavramı ile ifade edilmektedir. İktisat genellikle somut bir kavram olup insanın ihtiyaç, talep ve arz gibi temel ve genel ihtiyaçlarını karşılamayı esas almakla beraber soyut olan ahlak ile sıkı bir ilişki olduğu inkâr edilemez. Her ikisi de sonuçta…