Etiket: Cehalet

  • TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / FERDÎ GİRİŞİMCİLİK

    TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / FERDÎ GİRİŞİMCİLİK

    M. Ali KAYA İnsanın kendisine yardım etme ruhu, kendi terakkiyatının kökü ve temelidir. Bu ruh pek çoklarında yerleşirse milli azmin ve kuvvetin hakiki kaynağını teşkil eder. Dışarıdan gelen yardımın tesiri ekseriya az ve geçici olur. İnsanı canlandıran, insanın içinden gelen kendine yardım etme, kendini geliştirme isteğidir. Fazlaca idare edilmeğe ve yol gösterilmeye mahkûm bırakılan insanlarda…

  • HADİSLERLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAKLARI

    HADİSLERLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAKLARI

    M. Ali KAYA 1. Peygamber muallim olarak gönderilmiştir. (İbn Mâce, Sünnet, 1, 17; Dârimî, Mukaddime, 32.) Beşir ve nezirdir. (Hud, 11:1-2.) Vazifesi tebliğdir. Tebliğ, beyan ve tatbik vazifesini beraber yapmayı gerektirir. (Nahl, 16:35; Zariyat, 51:55; Maide, 5:15; İbrahim, 14:4.) Hikmetle ve güzel öğütle mücadele ederler. (Nahl, 16:125.) Zorlama ve zorlayıcı bir metot takip etmezler. (Yunus,…