Etiket: Cesur tüccar

  • TİCARET HADİSLERİ

    TİCARET HADİSLERİ

    M. ALİ KAYA 1. Bereket ticarettedir. Rızkın onda dokuzu ticarettedir, onda birisi ise hayvancılıktadır. (Ebu Davud, Merâsil, İbn-i Saad, Tabakat.) 2. Dürüst, doğru söyleyen tüccar kıyamette Arş’ın gölgesinde olacaktır. Sonra cennetin hiçbir kapısında bekletilmeden içeri alınacaktır. (İbn-i Neccar, Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs) 3. Dürüst ve güvenilir tüccar Peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. (İbn-i Mace, Ticaret, 1.) 4.…