Etiket: Demokratik Sistem

  • İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

    İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

    M. Ali KAYA Dünyada iki nevi yönetim vardır: Hürriyetçi demokrat yönetim ve baskıcı istibdat yönetimi… Demokrat yönetim bir tanedir; ama istibdadın pek çok nevi ve her nev’e göre farklı bir ismi vardır. Monarşi, Oligarşi, Tek Parti Sistemi, Krallık, Aristokrasi, Komünizm, Sosyalizm, Kemalizm, Militarizm, Teokrasi… Say sayabilirsen. Hepsinin ortak özelliği baskıcı olmasıdır. Kimi vicdanlara baskı yapar,…