Etiket: Demokratlık

 • SİYASETTEKİ BÜYÜK VAZİFE

  SİYASETTEKİ BÜYÜK VAZİFE

  M. Latif SALİHOĞLU Daha evvelki yazılarımızda iktibasen yer alan bazı ifadeler, muhlis ve müteyakkız okuyucularımızın ziyadesiyle dikkatini çekmiş. Bunlardan bir tanesi, Üstad Bediüzzaman’ın 1950’de işbaşına gelen Demokratların ve hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 senedir terk etmiş olduğu siyasete yeniden bakmaya başlamasıdır. (Emirdağ Lahikası, 387.) Bir diğer nokta ise, Üstad Bediüzzaman’ın Emirdağlı Hamza…

 • İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

 • MEŞRUTİYET CUMHURİYET DEMOKRATLIK VE BEDİÜZZAMAN

  MEŞRUTİYET CUMHURİYET DEMOKRATLIK VE BEDİÜZZAMAN

  M. Ali KAYA Halkın kendisini idare edeceği temsilcileri seçmesi ve temsilcilerin de mecliste çıkardığı kanunlar ile milleti idare etmesine “Meşrutiyet” denir. Osmanlı devleti 23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyeti ilan etmiş ve 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesine kadar Meşrutiyet ile idare edilmiştir. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı devletinin Anayasal Parlamento sistemi ile idare edildiği dönemdir. Bu 1876-1922 dönemini…