Etiket: Devlet ve Laiklik

  • İDEOLOJİLER VE DİN

    İDEOLOJİLER VE DİN

    M. Ali KAYA “İzmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir.” Cemil Meriç “İzmler” insan aklının ve felsefenini ürünü olup hepsi batıdan gelmiştir. Beşer aklının dünyayı, hayatı, insan ilişkilerini, ahlâkî davranışların kaynaklarını, varlığı, sosyal ve siyasi hayatı yorumlaması, kendi anlayışına göre şekillendirme çabasıdır. İdeolojiler bir taraftan düşünceye belli bir rota verirken, öbür taraftan düşünceyi sınırlayarak sadece kendi açısından…