Etiket: Din ve Vicdan Hürriyeti

 • İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

  İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

  M. ALİ KAYA Giriş Hürriyeti insanın Allah’ın verdiği aklı ve iradeyi kullanması demektir. İrade seçim hürriyeti demektir, akıl ise düşünce ve fikir üretme ve bunu diliyle anlatmayı sağlayan insanın en değerli aletidir. İnsan düşünceden ibarettir. Düşünmeden eyleme geçemeyiz ve insanın her yaptığı şey düşüncesinin ürünüdür. Bu sebeple insan için “ne düşünüyorsanız siz osunuz” denir. Düşünmek…

 • HÜRRİYET, CUMHURİYET VE LAİKLİK

  HÜRRİYET, CUMHURİYET VE LAİKLİK

  M. ALİ KAYA Giriş Anayasa’nın amacı bireyin “Temel Hak ve Hürriyetlerini” korumak ve hakların teminini garanti etmektir. Anayasalar ve Yasalar gücün sınırlandırılması ve haklılıkta kullanılması içindir. Zira güç daima mütecavizdir. Mutlak güç mutlak tecavüzü netice verir. Bu sebeple gücü sınırlandırmak için yasalar yapılır. Bediüzzaman “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, 2: 324.)…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Allah insana akıl ve irade vererek mümtaz bir fıtratta yaratmıştır. İhtiyaçlarının çokluğu yanında acizliğinden dolayı başkalarının yardımı ile hayatını devam ettirdiği için toplum içinde yaşamak zorunda kalan sosyal bir varlıktır. Hürriyet insanın aklını çalıştırması ve iradesini bağımsız şekilde kullanabilmesi hadisesidir. Bu sebeple fıtraten hür yaratılmıştır ve hürriyete âşıktır. Daima hürriyeti ister ve…

 • KURANDA İNSAN HAKLARI

  KURANDA İNSAN HAKLARI

  M. Ali KAYA Allah insanı mükerrem yaratmıştır. Kendisine cüz’î irade vermiş ve onu hür yaratmıştır. İnsanı hür yarattığı, seçme ve istediğini yapma hürriyeti verdiği için fiillerinden kendisini sorumlu kılmıştır. Hayır yaparsa mükafatı, şer işlerse bu durumda da cezayı hak eder. İnsan ayrıca yeryüzünde halife olarak yaratılmış, mahlûkat emrine verilmiş ve kendisine varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi…

 • DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

  DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

  M. Ali KAYA Hakların başında “Din ve Vicdan Hürriyeti” gelir. Hukukun amacı “dini, malı, canı, nesli ve aklı” korumaktır. Dini korumak “Din ve Vicdan Hürriyeti”ni korumaya bağlıdır. Din tarihin her döneminde birlik ve dirliğin en önemli sebebidir. Din Hürriyeti iman etme, inancına göre amel etme, dinini öğrenme, öğretme, tebliğ etme hürriyetini kapsar. Din hürriyeti insanın…

 • İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

  İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

  M. Ali KAYA Dünyada iki nevi yönetim vardır: Hürriyetçi demokrat yönetim ve baskıcı istibdat yönetimi… Demokrat yönetim bir tanedir; ama istibdadın pek çok nevi ve her nev’e göre farklı bir ismi vardır. Monarşi, Oligarşi, Tek Parti Sistemi, Krallık, Aristokrasi, Komünizm, Sosyalizm, Kemalizm, Militarizm, Teokrasi… Say sayabilirsen. Hepsinin ortak özelliği baskıcı olmasıdır. Kimi vicdanlara baskı yapar,…

 • İSLAMDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

  İSLAMDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

  M. Ali KAYA İslam Hz. Âdem (as) ile başlayan hak dindir. Bu din zamanla insalığın tekamülü ile kemale ererek nihayet Hz. Muhammed (asm) ile ve Kur’ân-ı Kerim ile kemalini bulmuş ve yeni kitap ve peygambere ihtiyaç kalmamıştır. İslam’ın iman, ibadet ve ahlakı yanında “hukuka” bakan yönü de vardır ve hukuk Allah’ın insana bahşettiği haklar ile…

 • İSLAMDA ÇOĞULCULUK

  İSLAMDA ÇOĞULCULUK

  M. Ali KAYA GİRİŞ Laiklik dinin siyasete, yani dünya menfaatine alet edilmemesi olarak kabul edilirse dini koruduğu için kabul edilebilir. Böyle bir yaklaşımın dine zararı olmaz, bilakis faydası olur. Laikliğin ingiliz versiyonuna sekülerüzm denir. İslamı sekülerizm veya laiklikle izah etmeye gerek yoktur. İslam islamdır. Ancak sekülerizmin ve laikliğin uygulamada din ve vicdan hürriyetine aykırı olarak…