Etiket: DP

 • İTTİHAD-I İSLAM İDEALİ

  İTTİHAD-I İSLAM İDEALİ

  M. ALİ KAYA İttihâd-ı İslâm denen İslam Birliği, siyasî bir ideolojinin kavramı olarak kullanılmaya başlanmadan önce Müslümanlar arasında kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler olan, birlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının ifadesi anlamında başlangıçtan beri mevcuttu. İttihâd-ı İslâm kavramı ilk defa Nâmık Kemal tarafından Hürriyet gazetesinin 10 Mayıs 1869 tarihli sayısında kullanılmış, ardından Yeni Osmanlılar’ın diğer yayın…

 • AHRARLAR

  AHRARLAR

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnşallah o ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lahikası, 520.) buyurur. Bu çerçevede; 1. Osmanlıda ilk olarak “Adalet, Hürriyet ve Müsavât” sloganı ile çıkan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” vardı. Sonra onların 1902’deki ilk kongresinde ihtilaf çıktı. Devletçi olan İttihatçılar ile “Teşebbüs-ü Şahsi ve…

 • AHRARLARIN DEMOKRASİYE HİZMETLERİ

  AHRARLARIN DEMOKRASİYE HİZMETLERİ

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnşallah o ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lahikası, 520.) buyurur. Bu çerçevede; 1. Osmanlıda ilk olarak “Adalet, Hürriyet ve Müsavât” sloganı ile çıkan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” vardı. Sonra onların 1902’deki ilk kongresinde ihtilaf çıktı. Devletçi olan İttihatçılar ile “Teşebbüs-ü Şahsi ve…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Allah insana akıl ve irade vererek mümtaz bir fıtratta yaratmıştır. İhtiyaçlarının çokluğu yanında acizliğinden dolayı başkalarının yardımı ile hayatını devam ettirdiği için toplum içinde yaşamak zorunda kalan sosyal bir varlıktır. Hürriyet insanın aklını çalıştırması ve iradesini bağımsız şekilde kullanabilmesi hadisesidir. Bu sebeple fıtraten hür yaratılmıştır ve hürriyete âşıktır. Daima hürriyeti ister ve…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Allah insana akıl ve irade vererek mümtaz bir fıtratta yaratmıştır. İhtiyaçlarının çokluğu yanında acizliğinden dolayı başkalarının yardımı ile hayatını devam ettirdiği için toplum içinde yaşamak zorunda kalan sosyal bir varlıktır. Hürriyet insanın aklını çalıştırması ve iradesini bağımsız şekilde kullanabilmesi hadisesidir. Bu sebeple fıtraten hür yaratılmıştır ve hürriyete âşıktır. Daima hürriyeti ister ve…

 • DARBELERİN SEBEBİ, HEDEFİ VE AMAÇLARI

  DARBELERİN SEBEBİ, HEDEFİ VE AMAÇLARI

  M. ALİ KAYA “Bu vatanı CHP kurtarmış ve Devrimleri CHP yapmıştır. Türk milletini medenileştiren CHP’dir. Bundan geriye dönüş mümkün olmaz ve olmayacaktır.” Darbelerin altında yatan temel felsefe budur. CHP bürokrasiye dayanır ve güvenir. Bundan dolayı CHP iktidarı 1923–1950 yılları boyunca kendi müesseselerini kurdu ve kendi bürokratlarını yetiştirdi. DP iktidarı zamanında da bürokratları sayesinde iktidar olmaya…

 • DİN SİYASETE ALET EDİLEMEZ

  DİN SİYASETE ALET EDİLEMEZ

  1. Bediüzzaman Said Nursi Kur’ân-ı Kerimden ve Resul-i Ekremden (asm) aldığı ders ile dinin, imanın ve ibadetin Allah rızası için yapılması gerektiğini, dünyaya ve dine alet edilemeyeceğini, din ile menfaat temini yapılamayacağını söylemektedir. Zira dinin amacı “Uhrevî saadettir. Din dünya işlerine alet edilemez. Yani, dini emir ve ibadetlerden menfaat sağlanmaz. O zaman ibadetin esası olan…