Etiket: Dünya

  • DÜNYANIN VE MALIN DEĞERİ

    DÜNYANIN VE MALIN DEĞERİ

    M. Ali KAYA İslam bilginleri “Dünya bir hayaldir, onu istemek vebaldir. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek güzeldir, ondan tamamen yüz çevirmek ise kemaldir” demişlerdir. Ayrıca “Allah’ı bilmeyen dünyaya sarılır, dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır, hülyaya sarılan hakikate darılır” diyerek her şeyin ancak Allah’ı tanımak ve Allah’a yönelmekle bir anlam kazandığını ifade etmişlerdir. Dünya ahiretin tarlası…