Etiket: Ehliyet

  • DEMOKRASİ VE DİĞER YÖNETİMLER

    DEMOKRASİ VE DİĞER YÖNETİMLER

    Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL DEMOKRASİ YOLUNDA (İstanbul-2017) 1. “Önce hak ve hakikati öğren, hakikatın ehlini de bilirsin.” (Hz. Ali (ra)) 2. Demokrasi terbiyesinin ahlakî formülü: “Hürriyeti, iyiliği ve adaleti sevecek, istibdat, kötülük ve zulümden nefret edeceksin. Yalnız nefret etmekle durmayacak onunla mücadele edeceksin. Muktedir isen elinle ve kolunla; değilsen sözlerin ve yazılarınla, buna…

  • Emaneti Ehline Vermek

    Emaneti Ehline Vermek

    EMANETİ EHLİNE VERMEK M. ALİ KAYA Kur’an-ı Kerim emâneti ehline vermeyi emretmektedir. “Şüphesiz ki Allah¸ size emâneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman¸ adaletle hükmetmenizi emrediyor” (Nis⸠4:58.) buyurulmaktadır. İslam alimleri bu emanetin yönetim görevi olduğunu ifade etmişlerdir. (Taberî¸ Câmiu’l-Beyân¸ Mısır -1954, 4: 201; İbn Kesir¸ Tefsir, 1: 516.)   Her işin başına ehlini¸…