Etiket: Emanlar

  • DİN VE HÜRRİYET

    DİN VE HÜRRİYET

    M. Ali KAYA Giriş Din, akla kapı açar, iradeyi zorlamaz. Bu husus “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) ayeti ile tespit edilmiştir. Yüce Allah insanlara elçiler göndermiştir; ama insanları inanmaya zorlamamıştır. Elçilerin görevi de ancak “Tebliğ”dir. (Maide, 5:99.) Tebliğ ise dini ulvî ve mahbub göstermek, insanları zorlamamak, akla kapı açmak, dinin emirlerini uygulayarak örnek olmak ve…