Etiket: Emeviler

  • TEVAİF-İ MÜLUK VE TEVHİD-İ KULÜB

    TEVAİF-İ MÜLUK VE TEVHİD-İ KULÜB

    M. Ali KAYA “Tevaif-i mülûk” kelimesi Arapça “tevaif” bölükler, “mülûk” melikler anlamında iki kelimeden türeyen bir kavramdır. Merkezî otoritenin zaafa uğraması ile başkaldıran valilerin oluşturduğu irili ufaklı siyasî oluşumları ve küçük birimler halinde yönetilen küçük devletleri anlatır. Endülüs Emevî Devletinde Âmirî ailesinin (1009) yılında iktiadardan uzaklaştırılmasından sonra Emevî şehzadelerinin Kurtuba’da taht kavgaları ile uğraşmaları sonucu…