Etiket: Faiz ve Banka

  • RİBA ve FAİZ KONUSU

    RİBA ve FAİZ KONUSU

    M. ALİ KAYA Mukaddime Riba, fazlalık demektir. Para ve nakdeyn denen altın ve gümüş ve nafaka olarak harcanan yiyecek maddelerinin borçlanmasında şart koşulan fazlalığa riba, yani faiz denir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah alışverişi, helal, faizi ise haram kılmıştır.” (Bakara, 2:275.) buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Riba yiyene, yedirene, şahidine, kâtibine lanet etsin.” (Ebu Davud, Büyu’,…