Etiket: hürriyetnedir

  • HÜRRİYET NEDİR?

    HÜRRİYET NEDİR?

    Hürriyet baskının olmamasıdır. Kur’an-ı Kerimde hürriyet “Dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 2: 256.) ayeti ile ifade edilmiştir. Ayrıca Maide Suresi 20. Ayette Yüce Allah Benî İsrail’e “Sizi Firavun’un zulmünden kurtarıp hür kıldık ve size mülk (hürriyet) verdik, bundan sonra siz kimsenin kölesi olmayacaksınız diye vaad etti” buyrularak mülûk (hükümdarlık) hür olmak anlamında kullanılmıştır. Yüce Allah’ın…