Etiket: ibnihaldun

  • SİYASET FELSEFESİ VE HUKUK DEVLETİ

    SİYASET FELSEFESİ VE HUKUK DEVLETİ

    Giriş Hukuk devletinin tesisi için “Siyaset Felsefesi”nin bilinmesi şarttır. İyi bir hayat için iyi insan, iyi toplum için de iyi yönetim gerekir. Hukuk devleti olsun istenecek ama, siyaset felsefesi ile uğraşılmayacak; bunu izah etmek imkansızdır. Bu sebeple bu çalışmamızda “Siyaset Felsefesi” ve “Hukuk” “Hürriyet” “Mülkiyet” gibi insana ve topluma ait kavaramlar üzerinde duracağız. Siyaset Felsefesi…