Etiket: İfrat ve Tefrit

  • İNSANIN HÜRRİYETİ

    İNSANIN HÜRRİYETİ

    M. Ali KAYA Mukaddime Allah, Kadir-i Mutlaktır, adildir, zulmetmez. “Lâyus’el”dir. “Fa’lün Lima Yürid”dir. Dilediğini yapar. Hakimdir, tüm işleri hikmetlidir. Ehaddir, Sameddir, hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanı kendisine ayine olsun diye yarattığı için hür yaratmıştır. İrade ve hürriyeti, insan olmanın gereği yapmıştır. Bunun için ona sorumluluk yüklemiştir. İnsan hür ve irade sahibi olmasaydı, sorumlu da olmazdı.…

  • FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    M. Ali KAYA Giriş İslamda ilim ve fikir hürriyetinin varlığına en büyük delil mezheplerin çokluğudur. Mezhep, fikir ve düşünce ekolü anlamına gelmektedir. İslam bilginleri mezhepleri Hak ve Bâtıl, Fıka-ı Naciye-i Kâmile ve Fırâk-ı Dâlle olarak ikiye ayırmış ve onları “Tekfir” etmemiştir. Batıda olduğu gibi “Mezhep Savaşları” yaşanmamış, fikir ve ekol olarak devam etmiştir. Günümüzde “Taliban”…