Etiket: İhtilaflar

  • FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    M. Ali KAYA Giriş İslamda ilim ve fikir hürriyetinin varlığına en büyük delil mezheplerin çokluğudur. Mezhep, fikir ve düşünce ekolü anlamına gelmektedir. İslam bilginleri mezhepleri Hak ve Bâtıl, Fıka-ı Naciye-i Kâmile ve Fırâk-ı Dâlle olarak ikiye ayırmış ve onları “Tekfir” etmemiştir. Batıda olduğu gibi “Mezhep Savaşları” yaşanmamış, fikir ve ekol olarak devam etmiştir. Günümüzde “Taliban”…