Etiket: İktidar

  • DEMOKRASİ VE DİĞER YÖNETİMLER

    DEMOKRASİ VE DİĞER YÖNETİMLER

    Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL DEMOKRASİ YOLUNDA (İstanbul-2017) 1. “Önce hak ve hakikati öğren, hakikatın ehlini de bilirsin.” (Hz. Ali (ra)) 2. Demokrasi terbiyesinin ahlakî formülü: “Hürriyeti, iyiliği ve adaleti sevecek, istibdat, kötülük ve zulümden nefret edeceksin. Yalnız nefret etmekle durmayacak onunla mücadele edeceksin. Muktedir isen elinle ve kolunla; değilsen sözlerin ve yazılarınla, buna…

  • POLİTİKA NEDİR?

    POLİTİKA NEDİR?

    M. ALİ KAYA  “Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.” Jhon Locke Giriş Toplumda yaşayan insanlar çeşitli din, dil, ırk, fikirlerde olabilirler; ayrıca ekonomik ve politik çıkar farklıklarına sahiptirler. Bu farklılık aralarında çatışmalara sebep olur. Politika ise bu çıkar atışmasına verilen genel bir isimdir. Çatışmaların bir boyutu da değerlerin paylaşımında yaşanır. Çıkarlarını elde etmek ve amaçlarını gerçekleştirmek…