Etiket: iktisat

 • TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

  TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

  M. ALİ KAYA 1. Ev idaresi ile toplumun idaresi benzer olsa da bazı farklılıklar vardır. Ev idaresi tek elde toplanabilir. Toplumun idaresi ise birçok yöneticilerin varlığını ve aralarında iyi bir koordinasyonun ve istişarenin olmasını gerekli kılar. 2. Koordinasyonu sağlayan kişiye üst yönetici denir. O da istişare mekanizmasını sağlayarak bu koordineyi sağlar. 3. İnsan medeni bir…

 • ŞÜKÜR NEDİR?

  ŞÜKÜR NEDİR?

  M. Ali KAYA Verilen bir nimete karşı bu nimeti verene gösterilen saygı ve minnet duygusu ile yapılan teşekküre şükür denir. Nimetin büyüklüğü ve değerine göre şükür de ziyadeleşir. Her iyilik ve hayır övülmeyi hak eder. Hayrı yapan ve nimeti verene teşekkür etmek de onu övmektir. Şükür “ş-k-r” kökünden gelmektedir. Kur’ân-ı Kerimde bu kökten gelen yetmişe…

 • ŞÜKÜR NEDİR?

  ŞÜKÜR NEDİR?

  M. Ali KAYA Verilen bir nimete karşı bu nimeti verene gösterilen saygı ve minnet duygusu ile yapılan teşekküre şükür denir. Nimetin büyüklüğü ve değerine göre şükür de ziyadeleşir. Her iyilik ve hayır övülmeyi hak eder. Hayrı yapan ve nimeti verene teşekkür etmek de onu övmektir. Şükür “ş-k-r” kökünden gelmektedir. Kur’ân-ı Kerimde bu kökten gelen yetmişe…

 • İKTİSAT NE DEMEKTİR?

  İKTİSAT NE DEMEKTİR?

  M. Ali KAYA Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, melekler ve muktesit ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ve kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3:18.) buyurur. Sözlükte “hisse, ölçü, insaf, adalet” gibi anlamlar ifade eden kıst, masdar olarak “adaletli olma, birine hakkını ve payını…

 • SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, melekler ve muktesit ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ve kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3:18.) buyurur. Sözlükte “hisse, ölçü, insaf, adalet” gibi anlamlar ifade eden kıst, masdar olarak “adaletli olma, birine hakkını ve…

 • DİN VE İKTİSAT

  DİN VE İKTİSAT

  ENSTİTÜ / YENİ ASYA Dinin temeli ve kökü imandır. İbadetler, din ağacı ve binasının ayakta kalmasını sağlayan direkleridir. Güzel ahlâk ise dinin fert, toplum ve çevreye yönelik meyvelerini oluşturur. İnsan biyolojik ve psikolojik olduğu kadar bir yönü ile de ahlâkî bir varlıktır. Ahlâk, iyi veya kötü yaratılışı, tabiatı ve seciyeyi ifade eder. İnsanın toplum hayatı…

 • DİN VE İKTİSAT

  DİN VE İKTİSAT

  M. Ali KAYA Küresel bir kriz dünyanın tüm ülkelerinde konuşulmakta ve dünya ülkelerinin nerede ise tamamını etkilemektedir. Krizden etkilenmeyenler ve faydalananların da varlığını kabul etmekle beraber en çok etkilenen kesimin işini kaybedenler olduğunu da kabul etmek gerekir. İktisat her şeyden önce insan ihtiyaçlarının meşru yollardan karşılanması anlamına gelmektedir. İnsanın temel ihtiyaçları yeme-içme, giyinme, barınma ve…

 • İKTİSAT KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

  İKTİSAT KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

  M. Ali KAYA İktisadın bir “İlim” olarak doğuşu Adam Smith’in “Milletlerin Zenginliği” kitabını yazması iledir. Adam Smith’in bu kitabından tam kırk yıl sonra David Racardo, Thomas Robert Maltus ve Jhon Stuart Mill gibi politik iktisatçılar iktisadı yeniden yorumlayarak iktisat ilmine büyük katkılar sağlamışlardır. İktisat konusunda bilmemiz gereken temel ilkeler şunlardır: 1. Yönetim iktisadi faaliyetleri kendi…

 • RİSALE-İ NURDA İKTİSAT

  RİSALE-İ NURDA İKTİSAT

  Ahmet İhsan KAYA RİSALE-İ NUR’DA İKTİSAT 1. GİRİŞ 2. İKTİSAT NEDİR? 3. İKTİSADİ UNSURLAR A. Toprak B. Emek C. Sermaye 4. BEDİÜZZAMAN’A GÖRE MİKRO VE MAKRO İKTİSAT A. Mikro İktisat • Ferdi İktisat • Hırs • Kanaat • İsraf B. Makro İktisat 5. SONUÇ 6. KAYNAKÇA GİRİŞ İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak…

 • BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

  BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

  M. ALİ KAYA Giriş İnsanın hayatını devam ettirmesi için gereken ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bütün faaliyetler “İktisat” kavramı ile ifade edilmektedir. İktisat genellikle somut bir kavram olup insanın ihtiyaç, talep ve arz gibi temel ve genel ihtiyaçlarını karşılamayı esas almakla beraber soyut olan ahlak ile sıkı bir ilişki olduğu inkâr edilemez. Her ikisi de sonuçta…

 • SİYASET

  SİYASET

  “Cahilin sonradan göreceği şeyi akıllı önceden görür” demiştir Mevlânâ. Selef-i Salihinin ileri gelenlerinden Hasen-i Basri (ra) de “Akıllı fitneyin önceden görür, cahil ise tahribatını yapıp giderken fark eder” der. Siyaset, geleceği önceden görmek, fitneleri önceden fark etmek ve akıllıca tedbir almak demektir. Yoksa “Ba’de harabi’l-Basra” Basra harap olduktan sonra işin farkına varmışsın neye yarar?! Akıl,…

 • İKTİSAT NOTLARI

  İKTİSAT NOTLARI

  İmam-ı Rabbani (ra) der ki: “Ulema ile mutasavvfılar arasında ihtilaf olursa ulema haklı, mutasavvıflar haksızdır. Zira, ulemâ akılla ve delille; mutasavvıflar ise kalple ve zanla hüküm verirler.” Evet, Yüce Allah katında zannın bir değeri yoktur. (Hucurat, 49:12.) Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Bilmediğin şeyin ardına düşme” (İsrâ, 17:36); “Zan hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz” (Yûnus, 10:36;…

 • İSRAF

  İSRAF

  Ferdin maddi imkânlarını ihtiyaçlarına uygun dengeli bir şekilde kullanmaması ve aşırıya kaçması israftır. Kâinata baktığımız zaman yaratılışta hiçbir israf görmediğimiz gibi, faydasızlık ve gereksizlik de göremeyiz. Her şey yerli yerinde ve bir amaca hizmet edecek şekilde yaratılmıştır. Bunun için Bediüzzaman “İsraf, abesiyet, faidesizlik fıtratta yoktur. Bütün kâinatın en esaslı düsturu iktisattır” (Lem’alar, 2005, s. 200,…

 • ÜRETİMİN GÜCÜ

  ÜRETİMİN GÜCÜ

  M. Ali KAYA Kâr sağlamak amacıyla kurulan, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mal ve hizmet üreterek ve pazarlayarak faaliyette bulunan kuruluşlara işletme denir. İşletmenin üretim ve pazarlama amacı vardır. İnsan hayatının devamı için gerekli olan ihtiyaçları ancak üretimle mümkün olur. Et, süt, ekmek gibi gıda maddeleri, elbise, ayakkabı gibi giyecek ve barınma amacı ile yapılan her…