Etiket: İlim üç nevidir

  • HADİSLERLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAKLARI

    HADİSLERLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAKLARI

    M. Ali KAYA 1. Peygamber muallim olarak gönderilmiştir. (İbn Mâce, Sünnet, 1, 17; Dârimî, Mukaddime, 32.) Beşir ve nezirdir. (Hud, 11:1-2.) Vazifesi tebliğdir. Tebliğ, beyan ve tatbik vazifesini beraber yapmayı gerektirir. (Nahl, 16:35; Zariyat, 51:55; Maide, 5:15; İbrahim, 14:4.) Hikmetle ve güzel öğütle mücadele ederler. (Nahl, 16:125.) Zorlama ve zorlayıcı bir metot takip etmezler. (Yunus,…