Etiket: İlim ve fikir hürriyeti

  • İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

    İLİM VE FİKİR HÜRRİYETİ

    M. ALİ KAYA Giriş Hürriyeti insanın Allah’ın verdiği aklı ve iradeyi kullanması demektir. İrade seçim hürriyeti demektir, akıl ise düşünce ve fikir üretme ve bunu diliyle anlatmayı sağlayan insanın en değerli aletidir. İnsan düşünceden ibarettir. Düşünmeden eyleme geçemeyiz ve insanın her yaptığı şey düşüncesinin ürünüdür. Bu sebeple insan için “ne düşünüyorsanız siz osunuz” denir. Düşünmek…