Etiket: İslam ve Hürriyet

  • LİBERALİZM VE İSLAM

    LİBERALİZM VE İSLAM

    M. Ali KAYA Devlet otoritesini evrensel değerler çerçevesinde Liberal söylemlerle eleştiren “Genç Siviller” ile dini değerlerle “İstibdadın her nevine karşı” tavır alan “Dindar Gençler” arasında birliktelik hızla güçlenmektedir. Her iki kanadın birbirlerine yakınlaşmaları gelecekte “Liberal ve Demokrat” bir çizgide bir araya geleceklerinin bir göstergesi sayılabilir. 2000’li yıllardan günümüze Komünizmin iflası ve baskıcı ve ırkçı rejimlerin…