Etiket: islamdaekonomi

  • İKTİSAT NOTLARI

    İKTİSAT NOTLARI

    İmam-ı Rabbani (ra) der ki: “Ulema ile mutasavvfılar arasında ihtilaf olursa ulema haklı, mutasavvıflar haksızdır. Zira, ulemâ akılla ve delille; mutasavvıflar ise kalple ve zanla hüküm verirler.” Evet, Yüce Allah katında zannın bir değeri yoktur. (Hucurat, 49:12.) Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Bilmediğin şeyin ardına düşme” (İsrâ, 17:36); “Zan hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz” (Yûnus, 10:36;…