Etiket: islamdahürriyet

  • HÜRRİYET VE DEMOKRASİ İSTEMEYENLER

    HÜRRİYET VE DEMOKRASİ İSTEMEYENLER

    Hürriyetten hoşlanmayan ve hürriyet ortamını sağlayan siyasi anlayış olan demokrasiyi istemeyenler “Bediüzzaman’ın Ahrarları ve Demokrat Partiyi desteklemiş olması bizim de DP’yi desteklememiz gerektiği anlamına gelmez” demektedirler. Onlara göre Bediüzzaman “Şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçmayı” İslam düşüncesine kazandırmıştır. Dolayısıyla demokratlara ve DP’ye taraf olmaktan Allah’a sığınmak gerekir. Bu beylere göre Demokrat Parti dışındaki partilere taraf olmak,…

  • HÜRRİYET NEDİR?

    HÜRRİYET NEDİR?

    Hürriyet baskının olmamasıdır. Kur’an-ı Kerimde hürriyet “Dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 2: 256.) ayeti ile ifade edilmiştir. Ayrıca Maide Suresi 20. Ayette Yüce Allah Benî İsrail’e “Sizi Firavun’un zulmünden kurtarıp hür kıldık ve size mülk (hürriyet) verdik, bundan sonra siz kimsenin kölesi olmayacaksınız diye vaad etti” buyrularak mülûk (hükümdarlık) hür olmak anlamında kullanılmıştır. Yüce Allah’ın…