Etiket: İstibdad

 • BASKICI YÖNETİM VE BİAT MESELESİ

  BASKICI YÖNETİM VE BİAT MESELESİ

  M. Ali KAYA Baskıcı yöneticiler kendilerine bu yetkinin Allah tarafından verildiğini zannederler. Bunun sebebi de dinin siyasete karıştırılması ve istismarıdır. Nitekim Hz. Muaviye’den (ra) sonra yerine geçen Yezid’in Allah’ın ayetlerini siyasete alet ederek Hz. Hüseyin’in “Allah’ın emrettiği ulul-emre itaat etmediğini iddia ederek büyük günaha girdiğini, kendisinin ise Allah’ın emrine uymayan birisini öldürdüğü için günahkâr olmayacağına…

 • SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, melekler ve muktesit ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ve kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3:18.) buyurur. Sözlükte “hisse, ölçü, insaf, adalet” gibi anlamlar ifade eden kıst, masdar olarak “adaletli olma, birine hakkını ve…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  M. Ali KAYA Hürriyet, insanın iradesini kullanabilmesi ve aklını başkasının cebine koymamasıdır. Bu da ilimle ve hür düşünce ile olur. İradeyi kullanmak ve başkalarından farklı düşünebilmek yanlış düşünmekten farklıdır. Bağımsız düşünce fikir üretir; bağımlı düşünce ise başkalarının fikirlerinin taşıyıcılığını yapar. Düşünceler ve fikirler ilme, yani doğru bilgiye dayanmalıdır. Yanlış bilgilerden doğru düşünce çıkmaz. Düşüncelerimizi tashih…

 • İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

 • İSTİBDAD MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  İSTİBDAD MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

 • RİSALE-İ NURDA DEMOKRASİ

  RİSALE-İ NURDA DEMOKRASİ

  M. Ali KAYA Bediüzzaman hazretleri Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi’nin “isim ve resimden ibaret kalmaması, zulme ve istibdada alet edilmemesi için içlerini “hürriyet, meşveret, adalet ve kanun hakimiyeti” ile doldurur. Özünde ve içinde hürriyet, meşveret, adalet ve kanun hakimiyeti varsa onların isimlerinin değişmesi önemli değildir. Bu sebeple “Dindar Cumhuriyetçiyim” ve “Dindar Demokratlar” dediği zaman kast ettiği…