Etiket: istibdat

 • HUKUKUN SİYASALLAŞMASI

  HUKUKUN SİYASALLAŞMASI

  M. ALİ KAYA Hilafet ve hürriyeti temsil eden “Ehl-i Beyt” ile istibdadı temsil eden Emeviler arasındaki mücadelenin en hızlı dönemi Yezid dönemidir. Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye arasındaki “Hilafet ve Saltanat” mücadelesi Yezid’in iktidarı ile başka farklı bir mecraya sürüklendi. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bunu şöyle ifade eder: “Şeriat-ı Garra yeryüzüne nüzul etti, ta…

 • SİVİL TOPLUM

  SİVİL TOPLUM

  M. Ali KAYA “İnsanlar medeni kalacaklar ise birlikte yaşama kültürünü benimsemeli ve bunu geliştirmelidirler.” Birey ile devlet arasında yer alan, -eğitim gönüllüleri dernekleri, cami dernekleri, hizmet vakıfları, spor kulüpleri vs.- gönüllü olarak oluşturulan bütün örgütler “Sivil Toplumu” oluştururlar. Bireyin bağlı olduğu aile de gönüllü birlikteliğin sonucu olduğu için sivil tolumun ilk çekirdeği sayılabilir. Sivil toplum…

 • İSTİBDAT VE HÜRRİYET

  İSTİBDAT VE HÜRRİYET

  “Şeriat aleme gelmiş ta, istibdadı ve tahakkümü mahvetsin.” Bediüzzaman İnsanlar toplum içinde yaşayan ve birbirine muhtaç olan varlıklardır. Toplumda her seviyede insan bulunduğu için onları beraber yaşatacak kurallara ve bu kuralları koyacak mercilere ve bunları uygulayacak, uymayanları uyaracak ve cezalandıracak makamlara muhtaçtırlar. Bütün bu işlere yönetim denir. İnsanlar iki şekilde idare edilirler. Ya ilimle veya…

 • HÜRRİYET NEDİR?

  HÜRRİYET NEDİR?

  Hürriyet baskının olmamasıdır. Kur’an-ı Kerimde hürriyet “Dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 2: 256.) ayeti ile ifade edilmiştir. Ayrıca Maide Suresi 20. Ayette Yüce Allah Benî İsrail’e “Sizi Firavun’un zulmünden kurtarıp hür kıldık ve size mülk (hürriyet) verdik, bundan sonra siz kimsenin kölesi olmayacaksınız diye vaad etti” buyrularak mülûk (hükümdarlık) hür olmak anlamında kullanılmıştır. Yüce Allah’ın…