Etiket: İtaat

  • ERKEK HAKLARI

    ERKEK HAKLARI

    M. Ali KAYA Erkeğin kadın üzerindeki hakları kadının erkek üzerindeki haklarından çok daha fazladır ve çok daha önemlidir. Her şeyden önce evin ve ailenin reisi baba makamında olan erkektir. Yüce Allah “Erkekler kadınlara hâkimdirler. Çünkü yüce Allah bazılarını bazılarına üstün yaratmıştır. Bunun sebebi erkeklerin kazançlarından ve mallarından hanımlarına infak etmelerinden dolayıdır. Bunun için iyi kadınlar…