Etiket: Kapitalizm

  • BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

    BİR KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

    M. ALİ KAYA Giriş İnsanın hayatını devam ettirmesi için gereken ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bütün faaliyetler “İktisat” kavramı ile ifade edilmektedir. İktisat genellikle somut bir kavram olup insanın ihtiyaç, talep ve arz gibi temel ve genel ihtiyaçlarını karşılamayı esas almakla beraber soyut olan ahlak ile sıkı bir ilişki olduğu inkâr edilemez. Her ikisi de sonuçta…

  • İDEOLOJİLER VE DİN

    İDEOLOJİLER VE DİN

    M. Ali KAYA “İzmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir.” Cemil Meriç “İzmler” insan aklının ve felsefenini ürünü olup hepsi batıdan gelmiştir. Beşer aklının dünyayı, hayatı, insan ilişkilerini, ahlâkî davranışların kaynaklarını, varlığı, sosyal ve siyasi hayatı yorumlaması, kendi anlayışına göre şekillendirme çabasıdır. İdeolojiler bir taraftan düşünceye belli bir rota verirken, öbür taraftan düşünceyi sınırlayarak sadece kendi açısından…