Etiket: Laiklerin İddiaları

  • HÜRRİYET, CUMHURİYET VE LAİKLİK

    HÜRRİYET, CUMHURİYET VE LAİKLİK

    M. ALİ KAYA Giriş Anayasa’nın amacı bireyin “Temel Hak ve Hürriyetlerini” korumak ve hakların teminini garanti etmektir. Anayasalar ve Yasalar gücün sınırlandırılması ve haklılıkta kullanılması içindir. Zira güç daima mütecavizdir. Mutlak güç mutlak tecavüzü netice verir. Bu sebeple gücü sınırlandırmak için yasalar yapılır. Bediüzzaman “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, 2: 324.)…