Etiket: Metot

  • MECELLE-İ AHKAMIN KURALLARI

    MECELLE-İ AHKAMIN KURALLARI

    M. Ali KAYA İslam Fıkhının sistemli hale gelmesi İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) ve Mezheplerin ortaya çıkması ile başlamıştır. İmam-ı Şafi (ra) “Usul ve Metot” ilminin kurallarını koyarak metotlu hale gelmesini sağlamıştır. İlim, metotlu ve sistemli bilgidir. Yığma bilgi malumat olur ancak ilim olmaz. Fıkıh İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye (ra) göre “Kişinin lehindeki ve aleyhindeki…