Etiket: Muhalefet

 • HUKUKUN SİYASALLAŞMASI

  HUKUKUN SİYASALLAŞMASI

  M. ALİ KAYA Hilafet ve hürriyeti temsil eden “Ehl-i Beyt” ile istibdadı temsil eden Emeviler arasındaki mücadelenin en hızlı dönemi Yezid dönemidir. Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye arasındaki “Hilafet ve Saltanat” mücadelesi Yezid’in iktidarı ile başka farklı bir mecraya sürüklendi. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bunu şöyle ifade eder: “Şeriat-ı Garra yeryüzüne nüzul etti, ta…

 • DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ

  DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ

  M. ALİ KAYA Giriş Peygamberimiz (asm) “Her kim ulu’l-emre itaat etmeden ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur” (Buhari, Ahkam, 4; Müslim, İmâre, 58.) buyurmuşlardır. Yine “Müslümanın hoşuna gitse de gitmese de başındaki ulu’l-emre itaat etmekle görevlidir; ancak itaat marufadır, Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz” (Buhari, Ahkam, 4.) buyurarak itaatin sınırlarını da göstermiştir. İslam…

 • AHRARLAR

  AHRARLAR

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnşallah o ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lahikası, 520.) buyurur. Bu çerçevede; 1. Osmanlıda ilk olarak “Adalet, Hürriyet ve Müsavât” sloganı ile çıkan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” vardı. Sonra onların 1902’deki ilk kongresinde ihtilaf çıktı. Devletçi olan İttihatçılar ile “Teşebbüs-ü Şahsi ve…

 • CEMAAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

  CEMAAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

  M. ALİ KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın!” (Âl-i İmran, 3:103.) “Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş kemerli binalar gibi sımsıkı saf tutarak savaşanları sever” (Saf, 61:4.) buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Cemaatte rahmet ayrılıkta azap vardır.” (Şeybani, Müsned, 4:278.) “Bereket cemaatledir” (İbn-i Mace, Et’ime, 17.) buyurmuş ve…

 • AHRARLARIN DEMOKRASİYE HİZMETLERİ

  AHRARLARIN DEMOKRASİYE HİZMETLERİ

  M. Ali KAYA Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnşallah o ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lahikası, 520.) buyurur. Bu çerçevede; 1. Osmanlıda ilk olarak “Adalet, Hürriyet ve Müsavât” sloganı ile çıkan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” vardı. Sonra onların 1902’deki ilk kongresinde ihtilaf çıktı. Devletçi olan İttihatçılar ile “Teşebbüs-ü Şahsi ve…

 • SİYASETTE BİLMEMİZ GEREKENLER

  SİYASETTE BİLMEMİZ GEREKENLER

  M. Ali KAYA 1. İktidar olmak, muktedir olmak demek değildir. 2. Demokrasi salt oy çokluğundan ibaret değildir. Demokrasi oy çokluğu olsaydı seçimle gelen diktatörler en demokrat insanlar olurdu. Bu sakat anlayıştandır ki seçimle gelen Hitler “Ben seçimle geldim, en büyük demokrat benim!” demiştir. 3. “Sakın! “Ben güç ve kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler!” deme. Elindeki…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  M. Ali KAYA Hürriyet, insanın iradesini kullanabilmesi ve aklını başkasının cebine koymamasıdır. Bu da ilimle ve hür düşünce ile olur. İradeyi kullanmak ve başkalarından farklı düşünebilmek yanlış düşünmekten farklıdır. Bağımsız düşünce fikir üretir; bağımlı düşünce ise başkalarının fikirlerinin taşıyıcılığını yapar. Düşünceler ve fikirler ilme, yani doğru bilgiye dayanmalıdır. Yanlış bilgilerden doğru düşünce çıkmaz. Düşüncelerimizi tashih…

 • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİNİN GEREKLİLİĞİ

  M. Ali KAYA Hürriyet, insanın iradesini kullanabilmesi ve aklını başkasının cebine koymamasıdır. Bu da ilimle ve hür düşünce ile olur. İradeyi kullanmak ve başkalarından farklı düşünebilmek yanlış düşünmekten farklıdır. Bağımsız düşünce fikir üretir; bağımlı düşünce ise başkalarının fikirlerinin taşıyıcılığını yapar. Düşünceler ve fikirler ilme, yani doğru bilgiye dayanmalıdır. Yanlış bilgilerden doğru düşünce çıkmaz. Düşüncelerimizi tashih…

 • SİYASETTE BİLMEMİZ GEREKENLER

  SİYASETTE BİLMEMİZ GEREKENLER

  M. Ali KAYA 1. İktidar olmak, muktedir olmak demek değildir. 2. Demokrasi salt oy çokluğundan ibaret değildir. Demokrasi oy çokluğu olsaydı seçimle gelen diktatörler en demokrat insanlar olurdu. Bu sakat anlayıştandır ki seçimle gelen Hitler “Ben seçimle geldim, en büyük demokrat benim!” demiştir. 3. “Sakın! “Ben güç ve kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler!” deme. Elindeki…

 • İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

  İTTİFAKLAR MI DEMOKRATLAR MI?

  M. Ali KAYA Dünyada iki nevi yönetim vardır: Hürriyetçi demokrat yönetim ve baskıcı istibdat yönetimi… Demokrat yönetim bir tanedir; ama istibdadın pek çok nevi ve her nev’e göre farklı bir ismi vardır. Monarşi, Oligarşi, Tek Parti Sistemi, Krallık, Aristokrasi, Komünizm, Sosyalizm, Kemalizm, Militarizm, Teokrasi… Say sayabilirsen. Hepsinin ortak özelliği baskıcı olmasıdır. Kimi vicdanlara baskı yapar,…