Etiket: Mustafa Kemal

  • BEDİÜZZAMANIN SİYASİ CEPHESİ

    BEDİÜZZAMANIN SİYASİ CEPHESİ

    M. Ali KAYA Giriş “Cenâb-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdî hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi (asm) muhafaza etmiş.”…