Etiket: Nurcular

  • HÜRRİYETİ ve SİYASETİ MENFATE ALET ETMEK

    HÜRRİYETİ ve SİYASETİ MENFATE ALET ETMEK

    M. Ali KAYA Bediüzzaman sözlerini şöyle der: “Evet her bir adam vatanla, milletle, hükûmetiyle alâkadardır. Fakat bu alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp millet vatan, hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tâbi’ etmek, belki aynını telâkki etmek çok yanlış olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan, idare-i…