Etiket: Örf ve adet

  • YÖNETİM VE HUKUKLA İLGİLİ HADİSLER

    YÖNETİM VE HUKUKLA İLGİLİ HADİSLER

    M. ALİ KAYA 1. Peygamberimiz (asm) “Ya Rabbi! Kim ümmetimin herhangi bir işini üzerine alır da onlara yumuşak ve hüsn-ü muamele gösterirse sen de onlara güzellikle hüsn-ü muamelede bulun!” diye dua etmiştir. (Müslim, İmaret, 5.) 2. “Sizler kolaylık için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için gönderilmediniz.” (Buhari, Vudû, 62.) 3. “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” (Buhari, Edeb,…