Etiket: Osmanlı

  • JÖN TÜRKLERİN FİKİRLERİ

    JÖN TÜRKLERİN FİKİRLERİ

    M. Ali KAYA Jön Türkler, Avrupa’da yani Paris’te eğitim gören ve İkinci Meşrutiyetin ilanı için çalışan ve Yeni Osmanlılar olarak isimlendirilen guruba “Jön Türkler” denilmiştir. 19. Yüzyılda Avrupa’da Meşrutiyet ve Demokrasi idarelerinin yaygınlaşmaya başlaması Osmanlı ülkesini de etkisi altına almaya ve Balkanlarda bağımsızlık isteyen ulusların devamlı ayaklanma çıkarmaya başlamasına neden oldu. Kurtuluşu hak ve hürriyetlerin…