Etiket: Sıfat

  • MARİFETULLAH

    MARİFETULLAH

    M. ALİ KAYA Mukaddime Kâinatın ve varlıkların yaratılış amacı yaratıcısı olan Allah’ın “Esma-i Hüsnâ”sının sonsuz hazinelerini ortaya çıkarıp Allah’ı tanıtmak, insanın yaratılış amacı da kaniata bakarak Rızık, rahmet, inayet, hikmet ve adalet hakikatleri ile Allah Teâlâyı isim ve sıfatları ile akıl ve ilimle tanımak, Ona iman edip itaat ile ibadet etmektir. Varlıklar ferden Allah’ın varlığına…