Etiket: Siyasal Partiler

  • POLİTİKA NEDİR?

    POLİTİKA NEDİR?

    M. ALİ KAYA  “Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.” Jhon Locke Giriş Toplumda yaşayan insanlar çeşitli din, dil, ırk, fikirlerde olabilirler; ayrıca ekonomik ve politik çıkar farklıklarına sahiptirler. Bu farklılık aralarında çatışmalara sebep olur. Politika ise bu çıkar atışmasına verilen genel bir isimdir. Çatışmaların bir boyutu da değerlerin paylaşımında yaşanır. Çıkarlarını elde etmek ve amaçlarını gerçekleştirmek…