Etiket: Siyasetin amacı

 • SİYASİ BEKTAŞİLİK

  SİYASİ BEKTAŞİLİK

  M. Ali KAYA Bediüzzaman hazretleri “Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid’alardan muhafaza etmek hesabına… Alevileri fena cereyanlara kaptırmamak, müfrit Rafizîlik ve siyasi Bektâşîlikten muhafaza etmek… Küfr-ü mutlaka girmekten koruyan Âl-i Beyt sevgisini esas alan alevileri ehl-i sünnet dairesine çekmek… Ehl-i imanın vahdetine zarar veren siyasi cereyanlardan Alevileri korumak ve Ehl-i Beyt sevgisini esas alan…

 • SİYASETİN AMACI

  SİYASETİN AMACI

  M. ALİ KAYA Siyasetin amacı vatanda birlik ve dirliği, muhabbet ve uhuvveti sağlamaktır. Birlik ve bütünlük içinde toplumu ülke yararına hizmet ettirerek kalkınma ve refahı temin etmektir. Bir devlette çeşitli ırklarda, farklı fikirlerde, ayrı dinlerde, farklı dillerde ve kültürlerde yaşayan insanlar ve topluluklar vardır. Bu o ülkenin kültürel zenginliğidir. Ayrışma sebebi değil, tanışma ve anlaşma,…

 • SİYASETİN AMACI

  SİYASETİN AMACI

  M. ALİ KAYA Siyasetin amacı vatanda birlik ve dirliği, muhabbet ve uhuvveti sağlamaktır. Birlik ve bütünlük içinde toplumu ülke yararına hizmet ettirerek kalkınma ve refahı temin etmektir. Bir devlette çeşitli ırklarda, farklı fikirlerde, ayrı dinlerde, farklı dillerde ve kültürlerde yaşayan insanlar ve topluluklar vardır. Bu o ülkenin kültürel zenginliğidir. Ayrışma sebebi değil, tanışma ve anlaşma,…