Etiket: Siyasi Hakimiyet

  • SİYASİ HAKİMİYET MESELESİ

    SİYASİ HAKİMİYET MESELESİ

    M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah tüm kâinatın hâkimidir. “Hâkim” Allah’ın isimlerinden bir isimdir. “Varlığın yaratıcısı ve idarecisi” elbette ki Allah’tır. Tüm kâinatı yöneten mulak ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’tır. Ayrıca “Hâkim” hak ve hakikat ve adalaetle hükmeden anlamına da gelmektedir. “Hâkim” Esma-i Hüsnâ”dan olduğu gibi, Kur’an-ı Kerimin bir adı da “Hâkim”dir. Yüce…