Etiket: Sokrates

  • SOKRATES’İN SAVUNMASI

    SOKRATES’İN SAVUNMASI

    M. Ali KAYA Platon (Eflatun = MÖ 427-347) Sokrates’in öğrencisi olup onun fikirlerini eserlerine kaydederek bize kadar ulaşmasını sağlamıştır. 1. “Kendilerini bilgili olarak satanlar, gerçekte bilgisizdirler.” 2. Şairler söylediklerini akıllarına göre yapmıyorlar, bilgiye ihtiyaçları yoktur. Bir nevi ilâhî ilhamla yapıyorlar. 3. Sanatkarlar da şairler gibi yaptıklarını işi çok iyi bilfiklerinden dolayı her şeyi bildiklerini iddia…