Etiket: Suçun şahsiliği

  • ADALET-İ MAHZA VE ADALET-İ İZAFİYE

    ADALET-İ MAHZA VE ADALET-İ İZAFİYE

    M. ALİ KAYA Giriş Kur’an-ı Kerimin dört temel esasından birisi İBADET ve ADALET’tir. (İ. İcâz, 28.) “Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke hâline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır.” (İ.…